$46.71   $72.00


Lutron 智能家庭调光器开关将无线入墙式调光器将技术和风格带入您的家;与当今所有灯泡类型兼容的调光器,包括可调光的CFL和LED,卤素灯和白炽灯。无线调光器使您能够为任何活动设置合适的灯光,无论是阅读,看电视,娱乐还是休闲晚餐。使用另售的Lurton Pico遥控器方便地控制调光器。